Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye

izmir matbaa

19İzmir’de   Matbaa İşleri nerede Yapılır .? 0232 374 0 724

son.7

Firmamız ilk olarak Köymenler  Reklam Olarak  Başladığı Yolculuğuna 22 yıl Önce Matbaayıda Katarak İzmir Köymenler Reklam Matbaa Dijital Baskı OLarak Bu günlere gelmiştir.Matbaaya Reklamda serigraf Sektöründe İlerlememizle Daha seri Arayış içine girerek matbaa sektörüne girme ihtiyacı Doğmuştur.Serigrafla Matbaa Çok yakındır teknik olarakİkiside Baskı ihtiyaacınızı kaarşılar.Ama Matbaa Daha seri ve Potansiyeli yüksektir.Kağıdın En yoğun görselini Matybaada yapabilirsiniz,Matbaa iyi bir desinatörle Harikalar yaratabilirsiniz.Günümüz Türkiyesinde Matbaa Makinalarında üretim yapmamakla beraberAraştırma ve üretim olmasmasına rağmen(imalat)
teknolojiyi takiple son sistem makinalarla baskı işlerimizi gerçekleştirmekteyiz.İlk yıllarda tek renkle başladığımız serüvene şimdi en az 4 renk ve 8 rek matbaa sektöre girmiş ve yoğun olarak kullnılmaktadır.İzmir’in Merkezine ve Tüm ilçelerine Matbaa ve Matbacılık hizmetlerini uygun fiyata kısa sürede yapıyoruz.

Matbaacılık Nedir: Bir yazıyı ya da resmi, kâğıtlara basma yoluyla çoğaltmak işi. İnsanlar için yazmak ve okumak ihtiyacı, o kadar kesindir ki, matbaacılığın keşfinden çok yıllar önce, mağaralarda yaşayan insanlar devrinden başlayarak, bu ihtiyacın türlü şekilde giderilmeğe çalışıldığını görürüz. Mağara duvarlarına ilk resimleri çizen bu insanlardan sonra, resimlerden meydana gelmiş hiyeroglif yazısı bulunmuş, bu yazı çeşitli toprak kalıplara, papirüs yapraklarına işlenmiştir.

 

Sonunda, insanlık için büyük gelişmeler ve ilerlemeler çağının başlamasına yol açan matbaacılık, 1440 yılında Johannes Gutehberg tarafından icat edilmiştir. Gutenberg`in, ayrı harf şekillerini yan yana getirmek suretiyle sayfalar üzerine baskı yapmayı ve kitap metinlerinin kolaylıkla çoğaltılmasını sağlayan bu buluşu, günden güne evrimleşmiş, matbaaların sayısı çoğalmış kitap, gazete, dergi basımlarını çok büyük bir hız içinde binlerce sayıya yükseltmek mümkün olmuştur. (Türkiye de ilk matbaa ancak 1727 yılında İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur.)

İzmir’de Matbaa sektöründe yaklaşık 26 yıllık bir geçmişe sahibiz.İzmir’de Matbaacılık hızlı bir gelişim içerisindedir. İzmirde Matbaa çağdaş hızlı müşteri isteklerini tümüyle karşılayan boş bir kağıtdan rengin dilini kullanarak sizin istekleriniz doğrultusunda eserler üretmektir. Siz bize hayalinizi anlatın biz İzmir’de, Bornova’da, Karşıyaka’da, Buca’da, Alsancak’ta kağıtla hayallerinizi gerçeğe dönüştürelim.

Türkiye’de Matbaacılık :
Sultan 2. Beyazit’ın 1492 yılında topraklarına kabul ettiği engizisyondan kaçan yahudiler, matbaa tekniğini beraberlerinde getirmişlerdi. Osmanlı’ya gelişlerinden hemen bir yıl sonra, David ve Samuel ibn Namhias kardeşler 1493 yılında İstanbul’da ilk basımevini (matbaasını) kurarlar. Kendilerine tevrat ve dnii kitaplar basma izni verilmişti. Bu sebepten sadece tevrat, dua ve din tarihi kitapları basılmıştır. Bu tarihten sonra çeşitli kereler matbaa açma girişiminde bulunan Osmanlı’nın islam tebasından kişilere hep karşı çıkılmış, Kuran’ın daha önce olduğu gibi mutlaka elle yazılması gereğini belirten bu kişiler zamanın önemli kişileri olan hattatlar tarafından kışkırtılmış ve himaye görmüşlerdir. Osmanlı topraklarında çalışan ilk matbaadan 234 yıl sonra Osmanlı’nın islam tebasınadan olan İbrahim Mütefferika Lale Devri olarak bilinen dönemde, 1727 yılında matbaasını kurmuştur. Matbaasında basılan ilk kitap Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Vankulu sözlüğü)’dur. Mütefferika yaşamı boyunca 18 farklı eser basmıştır. Ancak kitapların maliyetlerinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının çok yüksek olması matbaacılığın yaygınlaşmasını engellemiştir. Mütefferka’nın ölümünden sonra matbaa zaman zaman atıl kalsa da çalışmaya devam etmiştir. Matbaanın başına 1754 yılında İbrahim ve Ahmet Efendiler, 1783 yılından sonra Beylikçi Raşid Mehmed Efendi ve Vak’a-nüvis Vasıf Efendi geçmişlerdir.

1769 yılında Abdurrahman Efendi Mühendisane matbaasını kurmuştur. Daha sonra Üsküdar matbaası(1802) ve sonrasında Takvimhane-i Amire adında bir matbaa daha açıldı. (1831) Bu sırada Mısır’da Kavalalı Mehmet Ali Paşa Bulak matbaasını kurdu. (1822) 1833 yılında ülkede 54 matbaa (15’i litografi) 1948 yılında 509 matbaa ve 1983 yılında 3537 matbaa bulunmaktaydı. 2007 yılında 6000 civarında matbaa bulunmaktadır.

Günümüzde Türk matbaacılığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Basım sektörü Avrupa’daki emsalleriyle aynı kalitede ürünler üretebilmektedir. Hazır teknoloji üretici ülkelerden alınmakta ülkemizde başarı ile uygulanmaktadır. Ancak Türkiye bazı istinalar hariç teknoloji üretmekten uzak, fakat iyi bir teknoloji takipçisi durumundadır.

İzmir,İzmir’de Matbaa Çeşitleri
Tek Renkli Matbaalar
2Renkli Matbaalar
4Renkjli Matbaalar
6 Renkli Matbaalar
8 Renkli Matbaalar
Gazete basan matbaalar
Sürekli form basan matbaalar
İzmir’de yörelere göre Matbaalar

izmirmatbaa,izmiir matbaa,matbaa izmir,izmir matbaası

İzmir Matbaa, İzmirli  Matbaacı, İzmir’e Matbaacılar,izmir’de matbaacı, Matbaa İzmir,İzmirli Matbaalar,İzmire Matbaacı,İzmir ofset
Bornova’da Matbaa,Bornovata matbaacı, Matbaa Bornova,Bornovalı Matbaacılar ,Bornova’da Matbaacı,Matbaa Bornova
Konak Matbaa,Konak’ta Matbaalar,Konaklı matbaacılar,Karşıyakaa Matbaa,Karşıyaka’da Matbaa’cı,Karşıyakalı Matbaacılar, Alsancakta Matbaa,Alsancak’ta Matbacılar Alsancak Matbaaları
Çiğli Matbaa,Çiğli Matbaacı,Çiğli’de Matbaacılar, Menemen Matbaa,Menemen’deMatbaacılar,Menemenli Matbaaacılar
Aliağa Matbaa,Aliağa’da Matbaacılar, Aliağalı Matbaacılar,Seferihisar Matbaa, Seferhisarlı Matbaacılar,Seferhisarda Matbaalar, Buca matbaa,Buca’da Matbaalar,Bucalı Matbaalar, Pınarbaşı Matbaa, Pınarbaşı’nda Matbaa,Pınarbaşılı Matbaalar, Manisa Matbaa, Manisa’da Matbaalar, Manisalı matbaacı, Kordon Matbaa,Kordon’da Matbaacı,Kordon’da Matbaalar, Torbalı Matbaa,Torbalı’da Matbaalar,Torbalı’da Matbaacı, İzmir’de    Matbaacı ,    Matbaa  İzmir, İzmirli    Matbaa,  İzmire    Matbaa, İzmirli Matbaacılar, Bornova’da    Matbaa, Bornava’da Matbaacılar, Bornovalı    Matbaa, Bornovalıya    Matbaa,    Bornovalılara Matbaa,  Bornova’da Matbaacılar,Bornova İzmir    Matbaa,Konak    Matbaa,  , Konak’ta    Matbaa,  Konaklı    Matbaa,Turgutlu    Matbaa, Çağdaş    Matbaa , Karşıyaka    Matbaa, Karşıyaka’da    Matbaa’cı, Karşıyakalı    Matbaa  , Manisada    Matbaa,  Manisalı    Matbaa, Manisada    Matbaa, Ucuz    Matbaa  , Acil    Matbaa, Alsancakta    Matbaa, Alsancak’lı    Matbaa, Egede    Matbaa,  Alsancağa    Matbaa,Çiğli    Matbaa  , Çiğliye    Matbaa, Çiğli’de    Matbaa,  Görsel    Matbaa, Menemen    Matbaa, Menemen’de    Matbaa, Menemenli    Matbaa,Aliağa    Matbaa, Aliağa’da    Matbaa,  Aliağalı    Matbaa,Seferihisar    Matbaa,  Seferhisarlı    Matbaa, Seferhisarda    Matbaa,Buca    Matbaa, Buca’da    Matbaa  , Bucalı    Matbaa, Pınarbaşı    Matbaa,  Pınarbaşı’nda    Matbaa, Pınarbaşılı    Matbaa,Manisa    Matbaa,  Manisa’da    Matbaa,  Manisalı    Matbaa,Kordon    Matbaa, Kordon’da    Matbaa, Kordon’da    Matbaa,Torbalı    Matbaa, Torbalı’da    Matbaa, Torbalı’ya    Matbaa,  Alsancak’ta    Matbaa  Tabela,  Egede    Matbaa  ,  İzmirde    Matbaa  ,  Karşıyaka’da    Matbaa  ,  Konak’ta    Matbaa  ,  Manisa’da    Matbaa  ,  Renkli    Matbaa.

Köymenler İzmir’de Matbaa telefon: 0232 374 0 724

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes